Wereld Autisme Dag

Wereld Autisme Dag

Vandaag is het de dag dat er wereldwijd even wordt stilgestaan bij autisme.

Wist je dat ruim 1% van de Nederlandse bevolking autisme heeft, niet alleen de mensen met autisme maar ook de omgeving heeft hier dagelijks mee te maken. Autisme komt voor bij mensen, waarvan naar schattig 30% in combinatie met een verstandelijke beperking (NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme, 2020). Maar wat is autisme nu eigenlijk? Autisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij informatie anders binnenkomt in het brein. De informatieverwerking is eigenlijk “verstoord”, dit geldt ook voor informatie die binnenkomt via je zintuigen. Mensen met autisme zijn vaker sensorisch over- of onder gevoelig. De gevolgen van autisme kunnen van grote impact zijn, en blijft het gehele leven een rol spelen.

Autisme gaat vaak gepaard/of wordt in verband gebracht met een aantal kenmerken zoals problemen op sociaal vlak, moeite met veranderingen, behoefte aan structuur, erg detailgericht, tragere informatieverwerking en het heel letterlijk nemen van dingen. Dit zijn een aantal kenmerken waarvan er nog veel meer zijn, die natuurlijk bij ieder mens verschillen en variëren in de (mate van) aanwezigheid (Hersenstichting, 2021a).

De term autisme werd onderverdeeld in verschillende diagnoses zoals o.a. PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme. Sinds 2017 vallen al deze verschillende diagnoses onder een verzamelnaam; ‘autismespectrumstoornis’ (ASS) (Definitie – Autisme | NJi, z.d.). Het goed begrijpen en herkennen van autisme kan moeilijk zijn en daarom is het goed om er bij stil te staan!

Ook medewerkers van Operando komen tijdens hun werk mensen met autisme tegen, maar ook in het dagelijks leven is het iets om bij stil te staan. Wat weet ik nu eigenlijk over autisme? Klopt mijn beeld dat ik heb bij autisme? Ik zou zeggen, daag jezelf eens uit en kijk of je je meer kan verdiepen in de wereld van autisme.

– Lisanne

Meer te weten komen?

Definitie – Autisme | NJi. (z.d.). https://www.nji.nl/Autisme-Probleemschets-Definitie. Geraadpleegd op 2 april 2021, van https://www.nji.nl/Autisme-Probleemschets-Definitie

Hersenstichting. (2021a, februari 8). Wat zijn Autismespectrumstoornissen (ASS) ? https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/autismespectrumstoornissen-ass/

Hersenstichting. (2021b, februari 8). Wat zijn Autismespectrumstoornissen (ASS) ? https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/autismespectrumstoornissen-ass/

NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme. (2020a, februari 18). NVA – Wat is autisme? https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/

NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme. (2020b, september 22). NVA – Hoe kan ik autisme herkennen? https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/hoe-kan-ik-autisme-herkennen/