Toekomst van de zorg

Wie staat er over 20 jaar aan uw bed? Zijn wij voldoende toekomstbestendig om voor al de kwetsbaren in onze samenleving zorg te dragen? Zullen robots en digitalisering bepaalde taken over nemen? Worden de personeelstekorten groter? Hoe gaat de zorg veranderen na de coronatijd? De antwoorden die we nu geven op dit soort vragen, bepalen onze toekomst.  

Nederland heeft een goede gezondheidszorg, maar de houdbaarheid daarvan staat steeds meer onder druk. De toenemende zorgvraag en schaarste aan personeel en financiële middelen zorgen ervoor dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg achteruitgaan. De afgelopen jaren heeft het kabinet al ingespeeld op deze veranderingen. Dit heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven rond het aantrekken van zorgpersoneel, het verminderen van administratieve lasten en het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Er is echter meer nodig om onze zorg toekomstbestendig te maken. 

Daarom heeft het kabinet drie hoofdthema’s vastgesteld waarop actie nodig is om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. Het gaat om de thema’s: Preventie en Gezondheid, Organisatie en Regie en Vernieuwing en Werkplezier. Deze thema’s passen bij het beleid van Operando. 

Preventie en gezondheid

Het stimuleren van een gezonde leefstijl is momenteel booming business. De aanbiedingen van sportscholen, gezondheidsdrankjes en alle suikervrije varianten van eten en drinken vliegen ons om de oren. Het is goed dat de overheid zich bewust is van het feit dat door preventie toe te passen de gezondheidszorg ontlast wordt. Erik Scherder: “Er is bijvoorbeeld wetenschappelijk bewezen dat mensen, als ze elke dag blijven wandelen, het zogeheten ‘ommetje’, vitaler blijven en hun brein beter functioneert. Ook het afweersysteem wordt hierdoor verhoogd en dat zorgt ervoor dat de gezondheidsrisico’s verminderd worden“. Werkgevers dienen het belang van de gezondheid van hun werknemer dan ook te stimuleren door regelmatig te ontspannen, gezond te eten en tijd te nemen voor elkaar. Belasting en belastbaarheid van hun medewerkers dient in balans te zijn.Operando en Operando Talent hebben daarom de focus op duurzame inzetbaarheid.

Organisatie en regie

Organiseren en plannen zit in het DNA van ons Operando team. Een betere samenwerking tussen de diverse disciplines van zorg, zoals het sociaal wijkteam, de gemeente en zorginstanties, kan van invloed zijn op de kwaliteit van zorg, en langer durende zorg voorkomen of het traject van zorg verkorten.  En dit is voor alle betrokken partijen een voordeel, cliënt tevreden, mantelzorger merkt ondersteuning op, de zorginstantie is blij om de juiste en adequate zorg te kunnen bieden! Hier ligt tevens ook een taak van de desbetreffende gemeente om de mogelijkheden te onderzoeken waarin deze trajecten nog soepeler kunnen verlopen in combinatie met de zorgverzekeraar en de overheid. En natuurlijk uiteindelijk ook om de kosten van de zorg betaalbaar te houden en terug te dringen. Plaatselijk en regionaal zijn we regelmatig hoorbaar en zichtbaar aanwezig om onze visie en passie te delen.

Vernieuwing en werkplezier

Kent u onze slogan ‘Operando, met plezier aan het werk!’ ? Dit laatste thema wat de overheid voor ogen heeft, klinkt ons bekend in de oren. Iets waar we ons in de toekomst ook in willen blijven onderscheiden namelijk: voldoende loopbaanmogelijkheden, meer zeggenschap van zorgprofessionals, efficiënter werken en minder werk- en regeldruk. Goed werkgeverschap is voor ons cruciaal zodat er meer werkplezier ervaren zal worden. Dit kan onder meer door de planning en inzet van personeel goed te stroomlijnen en een efficiëntere taakverdeling in te zetten.  Om een voorbeeld te noemen is de administratieve last in de hele zorgsector, zo’n slordige 40% van hun tijd, een grote belasting voor de zorgprofessional. Door dit terug te dringen zal het werkplezier snel vergroot worden. Daarnaast dient er ook gekeken te worden naar innovatieve mogelijkheden.  

Operando het uitzendbureau in de zorg

Wat vraagt dit van Operando zult u zich afvragen? Als toeleverancier en partner in de zorg dienen wij de ontwikkelingen en innovaties die er in de zorg plaatsvinden, nauwlettend te volgen. Daar zijn we sterk in! Samen met u kunnen wij het verschil maken. In ons magazine kunt u kennis maken met een aantal van onze partners.  Maar als u ook wilt weten hoe we samen de toekomst van de zorg kunnen versterken, dan gaan we graag met u in gesprek onder het genot van een kop koffie of thee.