Onze unieke flexpool bestaat uit medewerkers die direct verbonden zijn aan het leveren van zorg. De niveaus variëren van niveau 2 tot en met niveau 5. Het is mogelijk een medewerker vanuit de flexpool voor een langere aaneengesloten periode beschikbaar te stellen voor de zorginstelling. Daarnaast biedt Operando ook ondersteuning op management, o.a in specifieke projecten.